دلی گرفته

هرزگی های یک دلتنگ روانی

 

خدایا ...کجایی؟!...یا تو ازم دلگیری و دوری میکنی یا من ترکت کردم و بیخیالت شدم ....هر چی که هست بیخیال ...

.معذرت ...العفو ... .بشتاب به من..پناهم بده  یا  ......!

 این روزها حس میکنم کمرم  زیر بار این همه مشکل و بلا و نکبت داره خم میشه ...داره  که نه! خم شده ... به ظرفیتم       

 نگاه نكردي.....   نمیتونم قد راست کنم زیر بار این همه مشکل ..خدایا من آدم این همه امتحانت نیستم ....

 دلم گرفته !!!کجایی خدا شونت میخوام .....له شدم ....له شدم زیر بار این همه بلا که حتی اجازه دم زدن هم ندارم ...!

 شونت  بده ...آرومم کن تا بتونم ادامه بدم ...نذار ببرم ...

خدایا جوابگوی این روزایی که داره میره و من دارم پرپر میشم و  کی میده ..روزایی که حسرت یک خنده مونده رو دلم ..

.روزایی که دلم آشیونه میخواد ....دلم ...نفس تازه میخواد

دلم هوا میخواد ..هوای اطرافم سنگین ..نفس که میکشم کم میارم ...دلم گرما میخواد ...!

جواب روزایی که با دیدن خانوادم بغض راه گلوم میبنده ..نمیتونم به آب شدنشون چشم بدوزم و دم نزنم

سخت خدا باور کن سخت ..جواب روزایی که هر کس و ناکسی بهم زخم زبون زد ..سرمون پیش هر از خدا بیخبری خم کردم ....!

اصل نوشت: از اینکه ما را  این همه محتاج خلق کردی خدایا ازت دلگیرم ..!چرا؟!!

دلم تنگ خدا ..کجایی؟!!کم پیدایی  ....بغض من بی جون کرده ....

پ۱:خوردن یک شام چهار نفر بی دردسر مونده رو دلم .....یک شام گرم !

پ2:دلم واسه خونه ای پر از آرامش تنگ ...این خونمون کی رنگ آرامش میبینه؟!

 

 

+نوشته شده در ساعتتوسط دلتنگ روانی |